اسرار پیروزی و جاودانگی امام خمینی
سیره علمای اسلام در آیین برادری
1390/9/25

 خلاصه «در این مقاله به اسرار جاویدانگی امام خمینی ره پرداخته شده است که تذکیه و تهذیب، زهد و اخلاص در عمل، ساده زیستی،  مسئولیت پذیری، توکل و تلاش و آگاهی از مسائل روز و .... بیان شده است»

پيروزى معجزه آسا و شگفت انگيز امام خمينى (ره) موجب گرديده كه متفكران و پژوهشگران در اسرار و رموز آن بينديشند و جستجو كنند، شايد هر كسى طبق ديدگاه خود عناصرى را در اين پيروزى عظيم دخيل و سهيم بدانند. امّا از ديد يك دانش‌پژوه ديني اين عوامل به اختصار بررسي مي‌گردد:
1ـ تزكيه و تهذيب
مؤثرترين عامل در موفقيت مردان الهى همچون امام خمينى(ره) تزكيه نفس و تهذيب اخلاق است دو امر بسيار مهمي كه در صدر برنامه‌هاى انسان ساز انبيا و اولياء قرار داشته‌اند.اين مسأله در قرآن در سورة جمعه قبل از تعليم كتاب و حكمت بيان شده است.


2ـ زهد در دنيا و اخلاص در عمل
امام راحل در تمام مراحل عمر با بركت خود رغبتى به دنيا و مظاهر فريبنده آن نشان نداد، در كمال بى رغبتى به دنيا و زينت‌هاي آن زندگى نمود، كار و فكرش همواره لوجه الله بود، هر چه كرد براى رضايت و تقرب به خدا انجام داد، همانطور كه وجه الله فناناپذير است، هر چيزى كه لوجه الله انجام پذيرد نيز فنا ناپذير و جاويد است.


3ـ ساده زيستى
امام عزيز از تجملات و زندگى اشرافى پرهيز داشت، مثل مردم عادى بلكه پائين تر از آنها زندگى مي‌كرد حتى مكان‌هاى عمومى كه منسوب به ايشان بود راضى نشد مانند سائر اماكن عمومى رنگ تجملى به خود بگيرد در مواعظ و پندهاى حكيمانه خويش مسؤلان را بشدت از آن نهى مى كرد.


4ـ مسئوليت پذيرى و ترك انزواطلبى
امام بزرگوار وقتى مسئوليت را متوجه خود ديد آن‌را با جان و دل پذيرفت، عذر و بهانه نياورد، گوشه نشينى را اختيار نكرد، از فعاليت شبانه روزى براى حاكميت اسلام و محو ظلم و استبداد لحظه اى درنگ نكرد همواره خودش سپر بلاها بود.


5ـ توكل بر قدرت نامتناهى خداوند
حضرت امام از راه عبوديت، محو در ذات پاك الهى شده بود. به وعده هاى خداوند درباره پيروزى اسلام ايمان قوى داشت. لذا در پيچ و خم مشكلات روزگار پناهى غير از خدا نمى جست، بر هيچ قدرتى غير از خدا تكيه ننمود همواره ذكر لبش اين بود كه يدالله فوق ايديهم.


6ـ اجتناب از خود پسندى و تكبّر
امام با اينكه در اوان جوانى قله هاى علم و معرفت را فتح نمود و به مرجعيت رسيد. پيروان و مقلدان بسيار زيادى پيدا كرد، تواضع را كه از صفات مردان پاك باختة خداست ترك نكرد، مقام و موقعيت, او را تغيير نداد تا آخرين دم با كوچك و بزرگ صميمى و مهربان بود.


7ـ تلاش مداوم در انجام تكاليف
امام در طول زندگى نظم بسيار قوى داشت در اين صفت زبان زد خاص و عام است. از اسرار موفقيت و پيروزى نظم داشتن در برنامه هاى زندگى است كه انسان مى تواند از اوقات و عمر خود حداكثر استفاده را ببرد، كارهاى زيادى را انجام دهد و به افتخارات بزرگى نائل شود.


8ـ آگاهى از سياست هاى روز
با اينكه امام راحل يك عابد زاهد و مجتهد متقى بود، سياستمدار پخته و با تجربه نيز بود، فكر عميق و بينش روشنى داشت، انديشه هايش بسيار دقيق و حساب شده بود.


9ـ رفتار ملايم و عاطفى و پرهيز از خشونت
از جمله اسباب موفقيت و پيشرفت و جذب انسان‌ها رفتار عاطفى و مؤدبانه و خوش رفتارى با مردم است. انسان هدفمند از رفتار خشن و اخلاق درشت اجتناب مىورزد اين چيزى است كه درباره پيامبر گرامى اسلام مورد توجه قرآن در سوره زمر آيه 23 قرار گرفته است.


10ـ عالميت و مرجعيت
نور پر فروغ علم و قدرت مرجعيت در تاريخ تشيع اعجازآفرين بوده است، با هم شدن اين دو عنصر در يك فرد موجب قدرت بسيار قوى مي‌شود. از نظر شيعيان مرجع تقليد مانند امام معصوم واجب الاطاعة است تمام پيروان و مقلدان همچون يك نيروى بزرگ در اختيار مرجع خويش است كه مى تواند با يك فتوا همه را بسيج نمايد امام خمينى اين امتياز را داشت تا توانست برق آسا پيروز شود.


11ـ شناخت هدف
از عواملى كه موجب مى شود انسان سريعتر به اهداف مورد نظر خود برسد و از تلاش خود نتيجه مطلوب را بدست آورد شناخت هدف و مقصد است.


12ـ صبر و استقامت در راه رسيدن به هدف
كسانيكه هدفى خود را به خوبى مى شناسد ومى خواهد كه آن را بدست آورد همواره در برابر موانع سر راه ايستادگى و مقابله مى كند در برابر مشكلات هر چند هم بزرگ باشد عشق و علاقه خود را از دست نمى دهد در سخت ترين شرايط از دنبال كردن و رسيدن به مقصود باز نمى ايستد، با صبر و استقامت و پاى مردى پيروزى و افتخارات بزرگ آن را از آن خود مى سازد.


13ـ شناخت اولويت ها
انسان در زندگى خود مشغوليت ها و كارهاى زيادى دارد ممكن است هر كدام برايش جلب توجه كند اما خردمند كارهاى خود را از قرار اهميت درجه بندى مىكند، آنچه را كه از اهميت بيشترى برخوردار است در صدر برنامه هاى كارى خود قرار مي‌دهد كه مبادا كارهاى كوچك و يا غير ضرورى او را از كارهاى بزرگ و حياتى باز دارد، اوقات گرانبها در اثر رعايت نكردن اين امر ضايع گرديده است.


14ـ شجاعت در صحنه هاى پر خطر
ترس و هراس از دشمنان بزرگ تواتمندى و اقدامات سازنده است، ترس‌ها موجب مى شود كه انسان‌هاى با استعداد نتوانند به كمالات مطلوب و دلخواه خود برسد، چه بسا يا كارى را آغاز نمى كنند و يا در نصف راه آن‌را نا تمام گذاشته از آن صرف نظر مي‌كنند، در مقابل هر كه با ترس مبارزه نمود و بر آن غلبه كرد و نيروى شجاعت را در خود زنده كرد به افتخارات بزرگى نائل شده است.


15ـ تلاش براى حاكميت حق
حق و حقيقت گوهر گرانبهايى است كه همه آنرا دوست مي‌دارند، در يافتن و اثبات آن از هيچ تلاش و كوششى دريغ نمىكنند، در طول تاريخ وقتى پرچم حق به اهتراز در آمده است كه حق طلبان و حق جويان عالم ـ‌اگر تحت فشار كه اختيار را از آنها سلب ميكرده نبوده‌ـ به يارى آن شتافته اند.


16ـ توأم دانستن و ديانت و سياست
امام دين و معنويت را از انزواى مطلق نجات داد و آنرا وارد برنامه هاى زندگى مردم نمود دين اسلام را بعنوان دستورالعمل زندگى فردى و اجتماعى، سياسى، اقتصادى معرفى كرد و در صدد بود كه مقررات نورانى اسلام را در تمام زمينه ها مبناى فكر و عمل قرار دهد.


17ـ اثر نپذيري از تبليغات و تلقينات دشمنان
دشمنان اسلام همواره مى كوشند كه حقايق را وارونه جلوه داده و توجه جهانيان بويژه مسلمانان را به خود جلب نمايند، با تهاجم هاى گوناگون قصد دارند كه اسلام را از صحنه زندگى برانند فرهنگ و دستورات اسلامى را ناكارآمد و زمامداران اسلامى را بىكفايت معرفى كنند، تا بتوانند به اهداف شوم خويش نائل شوند، امام راحل با كمال بصيرت و شجاعت با اين ترفند دشمن مقابله و مبارزه نمود.


18ـ جان فدايى و شهادت طلبى
انسان در صورتى مى تواند به آرمان مقدس خود برسد كه آماده ايثار و شهادت در راه هدف باشد والاّ با كوچكترين تهديد و ارعاب از مسيرى كه بايد برود برمي‌گردد، از افتخارى كه بايد كسب كند محروم مىماند لذا اسلام به پيروان خود سفارش اكيد نموده كه در راه اهداف بزرگ همچون حفظ و حمايت از اسلام و دفاع از نواميس اسلامى بايد جان خود را فدا كرد.


19ـ اعتماد به نفس و آگاهى از توان و نقش خود
خداوند انسان را داراى نيروى قوى آفريده است، استعدادهاى فراوانى را در درونش به وديعت گذاشته كه اگر در اثر خودشناسى اين نيرو را در يابد و آنرا مورد بهره بردارى قرار دهد و خود را در صحنه روزگار توانا و قدرتمند احساس كند كارهاى فوق العاده بزرگى را مىتواند انجام دهد در سايه درك استعدادها اگر نقش خود را در جامعه بشناسد بسيار موفقتر خواهد بود.


20ـ حفظ حيثيت و شخصيت
حفظ حيثيت عامل بزرگى در معرفى شخصيت انسان است، انقلاب‌گران و قهرمانان مبارز, وقتى خواستند تحولى را در جامعه ايجاد كند و ديگران را با خود همراه نمايند چهرة واقعى خود را براى مردم معرفى كرده است تا مردم آگاهانه و با شناخت كامل رفيق راه او شوند.


21ـ انس داشتن با كتاب انسان ساز قرآن و دعا
در گير و دار سخت روزگار ممكن است انسان گرفتار خستگى و يا ترديد شود، مصيبت‌ها و آلام او را از پاد در آورد، يا موجبات دل سردى از كار و فعاليت برايش پيش آيد كه احتياج به يك پناهگاه شود تا رفع خستگى و ملال نموده و غم و غصه را از خود دور سازد، در مكتب ما قرآن و دعا بهترين پناهگاه است كه در طوفانهاى زندگى انسان را آرامش خاطر داده و دوباره نيرومند مى سازد و تحمل مشكلات و رنج‌ها را بر او آسان مى كند.


22ـ استقلال طلبى و آزادى خواهى
بحق استقلال و آزادى از آرزوهاى هميشگى هر انسان است كه در سايه اين دو موهبت الهى ملت‌ها مىتوانند احساس غرور و اميد به آينده داشته باشند اين دو امر است كه مى تواند تمدن و پيشرفت را به ارمغان آورد.


23ـ قاطعيت در برنامه هاى اسلامى و اموراجتماعى
24ـ عمل گرايى و دورى از شعارهاى خالى و مردم فريب
25ـ تدبير و استحكام در قوانين نظام اسلامى
26ـ تشكيل سازمان‌ها و نهادهاى مفيد و خدمتگذار
27ـ احترام به مقررات بين المللى در سايه حكومت اسلامى
28ـ حفظ وحدت و امنيت داخلى و خارجى
29ـ مردم سالارى و دمكراسى واقعى در سايه مقررات و حفظ ارزشهاى اسلامى.

مجله پیام یاسین

درباره ی نویسنده
مقالاتی از این نویسنده
"