حادیثه خونین دوم اسد (شعر)
شعر و ادبیات
1395/8/8

 سید ابوطالب مظفری شاعر افغانستانی و مدیر موسسه در دری در سوگ معترضان جنبش روشنایی شعر زیر را سرود؛

خون سفید و سرخ و حبش هست در زمین

خون می دهیم و باز عطش هست در زمین

خون گلوی کیست برین سنگفرش داغ

اینک سزای آنکه طلب می کند چراغ

خواهر بگو هوای کدام شما چُم است

از خانة کدام شما روشنی گُم است

بخت بد کدام سرب و سنگ بود

نان آور کدام شما دهمزنگ بود

شرمنده ام که گریه مجالم نمی دهد...

منبع: حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران

درباره ی نویسنده
مقالاتی از این نویسنده
"