مهاجرت به اروپا در بوته نقد و نظر
نقد و بررسی وضعیت مهاجرین
1395/3/15

«درسال ميلادي گذشته موج بزرگي از پناهندگان کشورهاي جنگ زده بويژه سوريه راهي اروپا شدند دراين ميان ده ها هزار هموطن افغانستاني نيز با اين موج همره شده و سر از قاره سبز در آوردند ا.
ين براي نخستين بار نيست که افغاني ها راه کشورهاي بيگانه را در پيش مي گيرند قريب به چهار دهه بحران و جنگ داخلي در افغانستان ميليون ها تن از شهروندان افغانستان را راهي ديار غربت کرده است در اين که مهاجرت براي ايشان چه فوايد و دست آوردهاي داشته جاي بحث جداگانه دارد. و اما نقش مهاجرت در دنياي امروز پديده منفي است و به اصطلاح مضرات آن بر فوايدش مي چربد.
اما اينکه چرا افغانستانيها از مهاجرت دست بر نمي دارد و به يک نوع بي قراري و سرگذشتگي دائمي دچار شده اند و اين بار به صورت گسترده و آن هم اغلب نيروي جوان و نخبه راه اروپا را در پيش گرفته اند نياز مند بحث ها و نظريات کارشناسانه است.
انجمن فرهنگي ياسين در رابطه با «موجوج مهارت به اروپا» نشستي علمي و فرهنگي را با دعوت از کار شناسان حوزه روانشناسي و جامعه شناسي برگزار نمودند که در اين نشست دکتر محمد جواد محسني از ديدگاه جامعه شناسي و دکتر محمد صادق شجاعي از ديدگاه روانشناسي مسئله را مور بحث و کارشناسي قرار دادند.
و گذارش تفصيلي اين نشست در نشريه پيام ياسين شماره 42 و 43 سال 1394 به نشر رسيده است. و هم چنين در سايت انجمن فرهنگي ياسين قرار گرفته است.» و می توانید این نشریه را از صفحه مجلات دانلود نموده و بخوانید.

درباره ی نویسنده
مقالاتی از این نویسنده
"