جناب آقای دکتر
نجیب الله نوری
دکترای روانشاسی
درباره ی نویسنده

نجیب الله نوری فرزند نعمت الله در 1351 در ولسوالی ارزگان خاص افغانستان به دنیا آمده است. در سال 1372 وارد حوزه علمیه قم گردیده و تا سال 1385 در سطح چهار فارغ التحصیل شده است. وی همزمان به تحصیل دانشگاهی در رشته روان شناسی پرداخته است و در سال 1388 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی را به پایان رسانده و در سال 1395 موفق به دفاع از رساله دکتری روان شناسی شدند. ایشان در باره مسایل فرهنگی با رویکرد روان شناسی و تربیتی به نگارش می پردازد.

از قلم این نویسنده